Gemeenskapsdienste – Community Services

 • ATKV Jeugtak   015 491 3201
 • Bloedskenk   015 491 4806
 • Community Policing Forum   082 452 5130
 • Information Mogalakwena   015 491 9740
 • Dendrologiese Vereeninging   072 289 7477
 • Dienssentrum vir Bejaardes   015 491 5747
 • DistrikLandbouunie   015 491 3300
 • KANSA Waterberg   082 493 1884
 • Kankervereeniging van SA (KANSA)   014 717 3950 / 076 409 4444
 • Kierieklapper Kunstefees   015 491 3129
 • Mahwelereng Centre of Hope   082 295 1076
 • Mimosa Tennisclub   015 491 8531
 • Mokopane Need Forum / Noodforum   015 491 2506
 • Mokopane Victim Support Centre   015 409 1400 / 082 712 1383
 • National Council of African Woman   082 374 8604
 • Piet Potgieter Monument Ouetehuis   015 491 6314
 • Rapportryers Potgietersrus   083 658 1747
 • Reholehile Child Abuse & Family Protection   082 262 0969
 • Rotariers   082 448 9105
 • SPCA   015 491 3661
 • SA Red Cross Society   015 491 8210
 • SuidAfrikaanse VroueFederasie   015 491 3149
 • Tafelronde ’92 / Round Table ’92   kameeldoring92@gmail.com
 • Thula Thula Baby Home   015 004 2564
 • Volksanggroep   015 491 4961
 • Volksspele   015 491 4961
 • Voortrekkers   084 956 0049
 • Vriende van die Museum   082 809 6871
 • Vriende van die Wildteelsentrum   015 491 4314
 • Vroue Landbou Unie   82 372 7256
 • Aand VLU   015 491 3822