Godsdienstige Organisasies – Religious Organisations

 • Afrikaanse Protestantse Kerk   015 491 7016
 • AGS van SuidAfrika   015 491 7748
 • Anglican Church   015 483 0430
 • Apostolic Faith Mission   083 760 5251
 • Catholic Church   015 491 2466
 • Destiny Alive 015 491 7968
 • Evangeliese Gereformeerde Kerk van SA   015 491 4516
 • Family Worship Church   083 940 3761
 • Gereformeerde Kerk Potgietersrus   015 491 3389
 • Gereformeerde Kerk Potgietersrus – Wes   015 491 3389
 • Hervormde Kerk Potgietersrus   015 491 3932
 • Hervormde Kerk Piet Potgietersrus   015 491 6310
 • In Christ Ministries – Shekinah Gemeente   015 491 4810
 • Jehova se Getuie   015 491 4624
 • Kerk van Jesus Christus vd Heiliges vd LaasteDae   082 776 2378
 • Lede in Christus van SA   015 491 8498
 • Lutheran Church   015 483 0407
 • Methodist Church   015 491 3332
 • Mokopane Hindu Community   015 491 3470
 • Mokopane Muslim Association   015 491 4539
 • (NG) Hulp & Hoop Gemeenskapskerk   015 491 3537
 • NG Moedergemeente   015 491 2626
 • NG Oos Gemeente   015 491 4706
 • Nuwe Testamentiese Kerk   015 491 7151
 • Oase Bediening   082 573 0862
 • Ou Apostoliese Kerk van Afrika   015 491 7734
 • Pinkster Protestante Kerk   015 491 3087
 • Presbyterian Church   015 483 2677
 • Sewende Dag Adventiste Kerk   015 491 2543
 • Shammah Ministeries   082 921 0194
 • Sterkrivier Gemeenskapskerk   015 453 0712
 • Volle Evangelie Kerk van God   015 491 3343