March 2016 – Kamer Nuus

MOKOPANE

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

 

 

 

 

DOORNDRAAI DAM

 

Ek was in Februarie by die dam saam met vriende, en was blyomtesiendatwerk by die dam hervat is, nadatdit tot stilstandgekom het einde 2015.  Ek was ook in Januarie by die groepkamp, en was toe baieteleurgesteldgeweesomtesiendatwerkgestaak is.  Daar is nogbaiewatgedoenmoet word, maar ditlykdarem of die werkvoortgaan.  Die ablusie is so te se klaar, die afwerkingsmoetnoggedoen word, sowel as die krag, en die son panelemoetooknoggeinstalleer word. Hulle is ookbesig met die Kamp staanplekke.  Al wat my bekommer, is die feitdat die staanplekkewatgeallokeer is, baieklein is, dit is 2.5m x 2.5m en dit is tekleinvir ‘n staanplek.  Ekvoelregtigdathullehiernamoetkyk.

Daar is genoegablusie by die hoofkamp, sowel as by die dagbesoekers en by die gebiedwatbeplan word vir die vissermanne.  Eksal net graagwilsien, datiemandaangestel word, watbeheerkanneemoor die instandhouding van die gebouesowel as die perseel.  Daarsalbestuurtoegepasmoet word op ‘n sekeremanier.  Die booteienaars was baieopgewondegewees, oor die feitdathulle die bestaande “slipway” herstel het, en ooknogeen by die dagbesoekersgemaak het, ditlykgoed en ditvergemaklik die taakom die bote in en uit die water tekry.  Een van die grootsteprobleme op die huidige stadium is die personeel by die hek, watnieweet van besprekings en betalingswatgemaak is nie, daarsaldefnitief in die toekomshiernagekykmoet word.

Ekglo vas as die projekvoltooi is, saldit ‘n baieaangenamevakansie en naweekwegbreegvirenigekamper of dagbesoekerwees.

Artikeldeur: Lunessa Joubert – Pro Travel

 

2016 SERVICE AND RECREATIONAL DIRECTORY

The Service and Recreational directory will be distributed through

townas from 25 April 2016.  All households and Businesses ought to

receive one copy of this directory.  If you are accidently skipped or

if you require more copies, please contact our offices for

arrangements.

 

We wish to thank all our advertisers that made it possible to

deliver such an exceptional product!

 

 

 

 

 

MEMBERSHIP

 

The Mokopane Business Chamber wishes to inform the community that we find the business climate to be very difficult presently.  The three main reasons for this are the bad decisions taken in the changes of the Ministers’ of finance which has sent the value of the Rand tumbling down .   This has caused a rise in price in most goods.

The draught of the past few months has also had a negative effect on business and the increase in food prices.

The strike action at the Mogalakwena Municipality that sent our streets into junk status and the four weeks that we had no service delivery damaged our town’s economy.

All this has had a negative effect but at the Mokopane Business Chamber we are staying positive and doing our best to improve the situation where possible.  We have requested meetings with the Municipal Manager and the Mayor and we have sent emails to them requesting answers on the cost impact of the salary increases and the court case appeal.  The Tour around Town, where we take the Municipal Manager and his Department heads on a tour to all the problematic areas has improved the town’s infrastructure. We are working alongside the SAPS to improve the safety and security.  Currently we are printing the new Service and Delivery directory which will be delivered at the end of this month.  As you can see a lot of work is required to assist the town economy and we require every business to join us to achieve this.

Your yearly contribution for membership is urgently needed for us to continue the good work that this business chamber has served us for more than 90 years.

 

MEMBERSHIP FEES 2016

The Membership fees for 2016 are as follows:

 

Small Businesses – R900 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2700 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3220 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R452

Individual – R452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 THABO MBEKI DR * P.O BOX 320 * 0600 * TEL: (015) 491 8458 * 086 692 5882 * mokopane.bti@mweb.co.za

Affiliated to: SACCI & AHI